Insectenhotel

Insectenhotel

De gasten van Veldzicht zijn weer creatief bezig geweest. Deze hebben ze in de prachtige beleeftuin een insectenhotel gebouwd. En dat valt in de smaak want de eerste hotelgasten zijn reeds gesignaleerd…